Menu

Výstava ECO ?

Naše GOD panely byly součástí putovní výstavy konané v souvislosti s předsednictvím České republiky v rámci EU. Tato výstava měla za cíl poukázat na tvorbu českých designérů a společností tvořících produkty šetrné k životnímu prostředí. Každý z produktů vystavených v rámci výstavy byl podroben zkoumání nejen z hlediska zátěže prostředí množstvím CO2 při výrobě, ale také z hlediska spotřeby vody při výrobě nebo používání toxických látek.

Přínos produktů k ekodesignu byl hodnocen pomocí celkem 8 kritérií, z nichž 5 bylo zvoleno s ohledem na připravovanou taxonomii EU z environmentální oblasti: 

  • Předcházení klimatické změně,
  • snížení spotřeby surovin,
  • ochrana vodních ekosystémů,
  • zachování biodiverzity,
  • omezení úniku toxických látek,
  • ekonomický přínos,
  • sociální přínos,
  • kulturní přínos. 

Jsme rádi, že panely Plastic Guys mohly být součástí tohoto projektu představujícího inovativní a současně udržitelné produkty současných českých designérů.

Více informací o výstavě se dočtete v článku od CZECH DESIGN.
📷 David Stecker

Foto: David Stecker